Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Tramiteak

Diru-laguntzak, laguntzak

Tramite erabilgarriak

26 tramite aurkitu dira:

KLIR
Bonifikazioak: ondasun Higiezinen Gaineko Zerga (OHZ)
SBEB
Diru-laguntzak: aisialdiko begirale eta zuzendari ikastaroa egiteko
IDAL
Diru-laguntzak: alokairu sozialeko erregimenean etxebizitzen errentamendua bultzatzeko diru-laguntzak
BGAD
Diru-laguntzak: droga mendekotasun tratamendurako
EEDI
Diru-laguntzak: Errotuluak, irudi korporatiboa eta webgunea euskalduntzeagatik diru-laguntzak ematea entitateei
SBEU
Diru-laguntzak: euskara ikasteko
GELA
Diru-laguntzak: gizarte ongizatearen alorreko eskumenetan eta jardueretan programak eta ekintzak garatzen dituzten erakundeentzat
IKDI
Diru-laguntzak: Kirol ekintzak eta programak sustatzekoak
BSGK
Diru-laguntzak: kooperante gazteei emandakoak
CSEC
Diru-laguntzak: kultur erakundeei
BSNS
Diru-laguntzak: lankidetza-proiektuak egiteko gobernuz kanpoko erakundeei
SEDI
Diru-laguntzak: lokalak, etxebizitzak eta eraikinak konpondu eta txukuntzeko
IMER
Diru-laguntzak: merkataritza
BSIM
Diru-laguntzak: prezio publikoak, zergak eta tasak ordaintzeko
EEHU
Diru-laguntzak: udako ikastaroetarakoak
BSG2
Ekintza humanitarioentzako larrialdietarako laguntzak
BSET
Etxez etxeko zerbitzua
GFAL
Familiei laguntza emateko programa
GHHP
Garatze bidean dauden edo zoritxarren bat jasan duten lurraldeetatik datozen haurren denboraldirako harrera programa
BSES
Giza-larrialdietarako laguntzak
GGOF
Gizarte ongizateko funtseko pentsioa
IBIB
Hobariak (OHZ)
ODIR
Irisgarritasun obrak egiteagatik dirulaguntzak
GLJU
Laguntzak: laguntza juridiko eta psikologikoa erasoen eta tratu txarren biktima izan direnei
GLIS
Mediku eta botika laguntza-LISMI
GSEL
Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak

Ayto76