Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Zerga: Lurren balio-gehitzearen gaineko zerga (gainbalioa) Tramitación mediante usuario y contraseña Tramitación mediante tarjeta de firma electrónica Tramitación en ventanilla Trámite no gestionado por el Ayuntamiento

Zergapeko egitatea
- Lurzoru hiritarra.
Noiz egin behar da kitapena?
- Salmenten nahiz dohaintzen kasuan eta pareko kasuetan, eskualdatzen edo eskualdaketa eratzen den egunean.
- Herentzia bidezko eskualdaketetan, eragilea hiltzen den egunean.
Nork egin behar du?
- Herentzien nahiz dohaintzen kasuan eta pareko kasuetan kasuetan, eskuratzen duenak.
- Erosketen kasuan eta pareko kasuetan, transmititzen duenak

Idazkaritza

Santa Fe kalea, 18 20247 Zaldibia
Tlf.: 943880357 Fax: 943885043
bulegoa@zaldibia.eus

Astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 15:00etara

Aurkeztu behar diren agiriak:
- Salerosketari, dohaintzari, herentzia-esleipenari… buruzko eskriturak
- Eskriturak edo bestelako jabetza-tituluak.
- Ondoren zehaztutako kasuetan ere aurkeztu beharko dira:
- Titularitate publikoa duten ondareen eskualdaketetan.
- Ezkontza-sozietateari egin beharreko ekarpenen ordain gisa, ezkontideek elkarri egindako esleipenetan eta eskualdaketetan.
- Ezkontideen artean edo seme-alaben alde (banaketa eta dibortzio kasuetan) egindako ondasun higiezinen eskualdaketetan.
- Ondasun higiezin historikoen eskualdaketetan, baldin eta zaintze edo hobekuntza lanak egin badira.

Eskaera

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Dokumentua deskargatu eta bete ezazu. Gero telematikoki erregistratu dezakezu edo udaletxean eskura eman jendearen arreta ordutegian.

DOCP0088.DOC

Ayto78