Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Lizentzia: obra handia Tramitación mediante usuario y contraseña Tramitación mediante tarjeta de firma electrónica Tramitación en ventanilla Trámite no gestionado por el Ayuntamiento

Obra lanak proiektua beharrezkoa daukatenak (etxebizitza familiabakarrak edo kolektiboak, pabiloiak, igogailuak jartzea etab.) egiteko udal baimena lortzea

Hirigintza

Santa Fe kalea, 18. 20247 Zaldibia Tlf.: 943880357 Fax: 943885043 bulegoa@zaldibia.eus

Obra handietarako lizentziaren behar dute ondoko hauek:
- Obra berriak
- Azalera nahiz bolumena aldatzen duen handitze edo berritzea
- Eraistea
- Legeztatzea
- Eraberritzea
 
Eraikinean bost garaje plaza edo gehiago duen oinen bat badago, obra handia egiteko lizentziaz gainera, jarduera sailkatuetarako lizentzia eskatu eta lortu beharko da (ikus "honekin lotutako izapideak")
 
Jarduera Gogaikarri, Kaltegarri, Osasungaitz eta Arriskutsuen Erregelamenduak arautzen duen jarduera sailkatu baten lokalean egiten bada obra, jarduerarako lizentzia ere eskatu eta lortu beharko da, obrak hasi baino lehen
 • Instantzia
  Derrigorrezkoa
 • Proiektuaren hiru kopia, teknikariak sinatuak eta elkargo ofizial eskudunak ikuskatuak
  Derrigorrezkoa
 • Eusko Jaurlaritzaren etxegintza eta etxebizitza estatistikako galdesorta (inprimakia Udaletxeko sarreran)
  Derrigorrezkoa
 • Erantzukizun zibileko asegurua
  Derrigorrezkoa
 • Eskaera ordezko batek egiten badu, ordezkatzeko ahalmena egiaztatzen duen agiria
  Derrigorrezkoa
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulego bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da

Instantzia

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Dokumentua deskargatu eta bete ezazu. Gero telematikoki erregistratu dezakezu edo udaletxean eskura eman jendearen arreta ordutegian.

DOCP0088.DOC

Ayto78