Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Atzerrira joateko adingabeentzako baimena Tramitación mediante usuario y contraseña Tramitación mediante tarjeta de firma electrónica Tramitación en ventanilla Trámite no gestionado por el Ayuntamiento

Atzerrira joateko adin gabeentzako baimena lortzea.

Erregistro zibila

Santa Fe kalea, 18. 20247 Zaldibia Tlf.: 943880357 Fax:943885043

Astelehena: 09:00-14:00
Osteguna: 09:00-12:00

Agiriak:
Baimena aitak edo amak eskatu beharko du. Horretarako, bere NANa eta adingaberen NAN aurkeztu beharko ditu.

Ayto78