Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Ongi etorri herritarren atarira

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Eskaera orokorra

Zure eskaera dauden tramiteekin bat ez badator,atal honen bitartez, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sar zaitezke.

On-line ordainketa

Faktura elektronikoa

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Ordiziako Udalari bidali ahal izango diozu.

Erregistro Zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.
Kategoria guztiak ikusi.

Ayto76