Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Erregistro zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.

Eskaera orokorra

Zure eskaera dauden tramiteekin bat ez badator,atal honen bitartez, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sar zaitezke.

Faktura elektronikoa

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Zaldibiako Udalari bidali ahal izango diozu.

Ordainketa on-line

On-line ordainketa sistema erabil dezakezu Internet bidez Zaldibiako udalari zerga, tasa, isun etab.en ordainketak egiteko.

Bide okupazioa

Biztanleen errolda

Diru-bilketa

Diru-laguntzak, laguntzak…

Erreziboak

Euskara

Gizarte Zerbitzua

Harrera

Hirigintza

Idazkaritza

Jarduerak

Kanposantua

Kultura

Trafikoko isunak

Zergak eta tasak

Ziurtagiriak


Ayto38